Name Designation
Pankaj I Sheth ( President )
Inravadan (IR) Shah ( Secretary )
Raj Parekh  
Hasmukh (HR) Shah  
Suresh Desai  
Manubhai Desai  
Ramesh Sakaria  
Ishwarbhai Patel  
Jayprakash (JP) Sheth  
Ripal Majmundar